Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Рубрика: <span>Оцінка відповідності продукції</span>

Оцінка відповідності продукції

Декларація відповідності Перелік технічних регламентів Визначення вартості робіт Витяг з методики «Скарги та апеляції» Технічний регламент обладнання, що працює під тиском Технічний регламент радіообладнання Технічний регламент безпечності іграшок Технічний регламент з електромагнітної сумісності Оцінка відповідності будівельної продукції

Оцінка відповідності будівельної продукції

Загальна інформація щодо оцінки відповідності будівельної продукції вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» Технічний регламент України Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» Обов’язкове використання починаючи з 01.01.2023 р. Аналогічна директива ЄС 305/2011 (CPR) Цей Закон є технічним регламентом і визначає правові та організаційні засади введення …

Декларація відповідності

Декларація відповідності — документ, який підтверджує від першої особи (постачальника — уповноваженої особи) відповідність об’єкта декларації (продукції) встановленим вимогам певного Технічного регламенту. Більшість Технічних регламентів вимагають від виробника скласти декларацію відповідності, тим самим підтвердити те, що продукція виробляється з урахуванням вимог, встановлених до неї в Україні та що оцінка відповідності …

Технічний регламент з електромагнітної сумісності

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнаннявимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності Технічний регламент України з електромагнітноїсумісності Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015 р. Обов’язковевикористання починаючи з 30.06.2016 р. Аналогічна директива ЄС Директива 2014/30/ЄС (EMC) Дія Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання поширюється на будь-яку апаратуру або стаціонарну установку, крім обладнання …

Технічний регламент безпечності іграшок

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок Технічний регламент України безпечності іграшок Постанова КМУ від 28 лютого 2018 р. № 151 Аналогічна директива ЄС Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок Дія Технічного регламенту безпечності іграшок поширюється на  продукцію, що розроблена …

Технічний регламент радіообладнання

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту радіообладнання Технічний регламент радіообладнання Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 355 Відповідає директиві 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в …

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском Технічний регламент України обладнання, що працює під тиском Постанова КМУ № 27 від 16.01.2019 р. Обов’язкове використання починаючи з 23.01.2020 р. Аналогічна директива ЄС Директива 2014/68/EU Дія Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском поширюється на 1) …

Заявки/запити

Заявки/запити з Сертифікації продукції Завантажити заявку на сертифікацію продукції Англійською Завантажити заявку на сертифікацію продукції Українською Заявки/запити з Оцінки відповідності продукції Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності обладнання що працює під тиском Українською Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності обладнання що працює під тиском Англійською Завантажити …

Витяг з методики «Скарги та апеляції»

Ця Методика встановлює процедури отримання, оцінювання та прийняття рішення щодо апеляцій, скарг та спірних питань стосовно діяльності Органу відповідності «Органу сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (далі – ОС). Апеляція — вимога подавача об’єкта оцінювання відповідності до органу оцінювання відповідності чи органу акредитації переглянути рішення, ухвалене цим органом щодо об’єкта. …

Визначення вартості робіт

Витяг з Інструкції «Визначення вартості робіт з сертифікації в законодавчо регульованій сфері» 1 Загальні положення 1.1 Оплата робіт з сертифікації/оцінки відповідності здійснюється на підставі договорів. 1.2 Формування вартості робіт з сертифікації/оцінки відповідності здійснюється на основі норм часу на їх виконання (трудомісткості) та собівартості одного людино-дня (далі – людино-день). Базою для …