Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Автор: <span>vl-damin</span>

Сертифікація систем управління

Завантажити заявку на проведення сертифікації систем управління Процес аудиту Процес щодо надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації Типи систем управління та схеми сертифікації, в яких ОС «ЦСМВ» провадить діяльність Використання назви ОС «ЦСМВ» та знака сертифікації або логотипу Процес щодо …

Оцінка відповідності продукції

Декларація відповідності Перелік технічних регламентів Визначення вартості робіт Витяг з методики «Скарги та апеляції» Технічний регламент обладнання, що працює під тиском Технічний регламент радіообладнання Технічний регламент безпечності іграшок Технічний регламент з електромагнітної сумісності Оцінка відповідності будівельної продукції

Сертифікація продукції

Сертифікація продукції Перелік продукції для добровільної сертифікації Схеми сертифікації ОС «ЦСМВ» Опис прав та обов’язків замовників Витяг з правил добровільної сертифікації Витяг з Інструкція Визначення вартості робіт Витяг з методики «Скарги та апеляції» Завантажити заявку на сертифікацію продукції Українською Завантажити заявку на сертифікацію продукції Англійською

Типи систем управління та схеми сертифікації, в яких ОС «ЦСМВ» провадить діяльність

• Системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»; • Системи екологічного управління за ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»; • Системи керування безпечністю …