Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Типи систем управління та схеми сертифікації, в яких ОС «ЦСМВ» провадить діяльність

Типи систем управління та схеми сертифікації, в яких ОС «ЦСМВ» провадить діяльність

• Системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»;

• Системи екологічного управління за ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»;

• Системи керування безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі»;

• NATO STANDARD AQAP-2110 NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION Edition D Version 1 (Стандарт НАТО AQAP-2110 Вимоги НАТО щодо забезпечення якості проєктування, розробки та виробництва);

• Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці за ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» — в межах номенклатури систем управління ООВ з метою набуття досвіду для подальшої акредитації.