Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Технічний регламент радіообладнання

Технічний регламент радіообладнання

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам

Технічного регламенту радіообладнання

Технічний регламент радіообладнання
Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 355
Відповідає директиві 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р.

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника один з наступних модулів оцінки відповідності:

  • модуль А(внутрішній контроль виробництва);
  • модуль В+С(експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва);
  • модуль Н(відповідність на основі цілковитого забезпечення якості).

ООВ ТОВ «ОС»ЦСМВ» може надавати послуги з оцінки відповідності радіообладнання на відповідність Технічному регламенту за модулем В (експертиза типу).

Також виробник або уповноважена ним особа може звернутися до ТОВ «ОС»ЦСМВ»із заявою про взяття на облік декларації про відповідність.

 

Процедура оцінювання відповідності у загальному випадку включає наступні види діяльності:

  • подача до ООВ заявки на проведення оцінки відповідності обладнання;
  • розгляд заявки;
  • оформлення висновку щодо спроможності проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам технічного регламенту за результатами розгляду заявки;
  • оцінювання (аналізування наданої документації, протоколів випробувань, оцінка системи управління якістю, якщо це передбачено вибраним модулем оцінки відповідності, тощо);
  • підготовка звіту про оцінювання (звіту з перевірки системи управління якості), в якому наводяться дані про діяльність, що провадиться, експертизу технічної документації та підтвердних доказів для оцінки адекватності технічного проекту продукції, системи управляння якістю підприємства;
  • аналізування даних результатів оцінювання, перевірки системи управління якості;
  • рішення щодо видачі сертифіката.

 

Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу, за своїм вибором.

У заявцi зазначаються тi суттєвi вимоги або їх частини, для експертизи яких її було подано. Також у заявцi мiститься:

Заявка повинна включати:

1) найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником — також його найменування та адресу;

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

3) технічну документацію, яка повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам Технічного регламенту та включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування радіообладнання.;

4) підтвердні документи щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні містити посилання на будь-які використані документи, особливо у разі, коли відповідні національні стандарти не були застосовані або були застосовані не повністю. Підтвердні документи повинні включати, при необхідності, результати випробувань, проведених у відповідності з іншими технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.

 

ООВ проводить експертизу технiчної документацiї для оцiнки адекватностi технiчного проекту апаратури стосовно тих суттєвих вимог або їх частини, для проведення експертизи яких було подано заявку і складає «Звіт з оцiнювання», в якому наводяться данi про дiяльнiсть, та її результати. У разі позитивних результатів оцінювання ООВ приймає рішення про видачу сертифіката експертизи типу.

Сертифікат експертизи типу (модуль В), як правило, видається на термін експлуатації виробу згідно технічної документації виробника (сертифікат є дійсним доти, доки вимоги нормативно-правових документів або стан виробництва чи технічного контролю виробництва не змінювались).

Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну окрему одиницю апаратури, що відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Виробник (уповноважений представник) складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

Завантажити технічну документацію на проведення робіт з оцінки відповідності радіообладнання Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності радіообладнання Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності радіообладнання Англійською