Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент України обладнання, що працює під тиском
Постанова КМУ № 27 від 16.01.2019 р.
Обов’язкове використання починаючи з 23.01.2020 р.
Аналогічна директива ЄС Директива 2014/68/EU

Дія Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском поширюється на

1) трубопроводи та системи трубопроводів для транспортування робочого середовища або речовини до установок (прибережних або портових), у тому числі до останнього перекриваючого пристрою установки, включаючи всі допоміжні пристрої, сконструйовані спеціально для такого трубопроводу, крім стандартного обладнання, що працює під тиском, зокрема того, що може використовуватися на станціях, що регулюють тиск, або компресорних станціях;

2) мережі водопостачання, розподілу і водовідведення, а також пов’язане з ним обладнання та підвідні водоводи, такі як напірні труби, напірні шахти, напірні тунелі на гідроенергетичних установках та пристрої, пов’язані з ними;

3) прості посудини, що працюють під тиском, які підпадають під дію Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130);

4) аерозольні розпилювачі;

5) обладнання, призначене для функціонування транспортних засобів, яке підпадає під дію одного з таких документів:

крім обладнання зазначеного у пункті 5-10 цього Технічного регламенту.

 

Обладнання, що працює під тиском, згідно з Технічним регламентом № 27, класифікуютьза категоріями І, ІІ, ІІІ, ІV.

Категорію обладнання визначають з урахуванням:

— робочого середовища, для якого вони призначені

(є чотири групи робочого середовища: газоподібні небезпечні та безпечні та рідинні небезпечні та безпечні);

— максимально допустимого тиску PS;

— місткості (V) посудин (у разі потреби);

— номінального діаметру (DN) трубопроводів (у разі потреби).

Робоче середовище – газ, рідина або пара у чистому вигляді або у вигляді їх суміші.

Робоче середовище може містити суспензію твердих речовин.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника один з наступних модулів оцінки відповідності, які застосовуються для різних категорій:

  1. категорія III:

модулі В (Експертиза типу – типу проекту) і D (Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу);

модулі В (Експертиза типу – типу виробництва) і Е (Відповідність типу на основі забезпечення якості обладнання, що працює під тиском);

  1. категорія IV:

модулі В (Експертиза типу – типу виробництва) і D (Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу);

За бажанням заявника оцінювання відповідності може здійснюватися із використанням інших модулів та може бути застосована процедура оцінки відповідності із залученням призначеного органу з оцінки відповідності.

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності обладнання що працює під тиском Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності обладнання що працює під тиском Англійською