Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Технічний регламент безпечності іграшок

Технічний регламент безпечності іграшок

Загальна інформація щодо оцінки відповідності обладнання вимогам

Технічного регламенту безпечності іграшок

Технічний регламент України безпечності іграшок
Постанова КМУ від 28 лютого 2018 р. № 151
Аналогічна директива ЄС Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок

Дія Технічного регламенту безпечності іграшок поширюється на  продукцію, що розроблена або призначена для використання у грі дітьми віком до 14 років (перелік у Додатоку 1 до Технічного регламенту), крім обладнання для ігрових майданчиків, призначене для громадського користування;

гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні;

іграшкові транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння;

іграшки з паровими двигунами;

пращі та катапульти.

Для проведення процедури оцінки відповідності із залученням призначеного органу з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок в ООВ ТОВ «ОС «ЦСМВ» застосовується

 • модуль В(експертиза типу) (п. 59-62 Технічного регламенту)
 • модулем С(п.53 Технічного регламенту)

Іграшка підлягає оцінці відповідності шляхом застосування процедури експертизи типу (згідно з пп 54-58 Технічного регламенту) разом з процедурою відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва, передбаченою модулем С), у разі, коли:

 • відсутні національні стандарти з переліку національних стандартів, якими охоплені всі відповідні вимоги щодо безпечності іграшки;
 • національні стандарти з переліку національних стандартів існують, але виробникїх не застосовував або застосовував частково;
 • один або більше національних стандартів з переліку національних стандартів включені з обмеженням щодо надання презумпції відповідності;
 • виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцію або призначення іграшки вона потребує перевірки третьою стороною.

 

Технічна документація (Додаток 4 до технічного регламенту) повинна, зокрема, містити:

 • детальний опис проекту та виробництва, включаючи перелік компонентів і матеріалів, які використані в іграшці, а також паспорти безпеки використаних хімічних речовин та сумішей, отримані від постачальників цих речовин і сумішей;
 • результати оцінки безпечності, проведеної згідно з пунктом 50 Технічного регламенту безпечності іграшок;
 • опис застосованої процедури оцінки відповідності;
 • копія декларації про відповідність;
 • адреси місць виробництва та зберігання;
 • копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності (у разі його залучення);
 • протоколи випробувань та опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність продукції національним стандартам з переліку національних стандартів, якщо виробник застосував процедуру внутрішнього контролю виробництва, встановлену в пункті 52 Технічного регламенту безпечності іграшок;
 • копію сертифіката експертизи типу, опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність продукції типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності, якщо виробник подав іграшку для експертизи типу і застосував процедуру відповідності типу, встановлену в пункті 53 Технічного регламенту безпечності іграшок.

Процедура оцінювання відповідності у загальному випадку включає наступні види діяльності:

 • подача до ООВ заявки на проведення оцінки відповідності іграшки (Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу, за своїм вибором.);
 • розгляд заявки;
 • оформлення висновку щодо спроможності проведення робіт з оцінки відповідності іграшки вимогам технічного регламенту за результатами розгляду заявки;
 • оцінювання (аналізування наданої технічної документації, протоколів випробувань, тощо);
 • підготовка звіту про оцінювання в якому наводяться дані про іграшку, експертизу технічної документації та підтвердних доказів для оцінки продукції;
 • аналізування даних результатів оцінювання;
 • рішення щодо видачі сертифіката.

Сертифікат експертизи типу (модуль В), повинен містити посилання на цей Технічний регламент, кольорове зображення та чіткий опис іграшки, у тому числі її розміри, а також перелік проведених випробувань разом з посиланням на відповідний протокол випробувань.

Сертифікат експертизи типу переглядається у разі потреби, зокрема у разі зміни виробничого процесу, сировини або компонентів іграшки, та у будь-якому випадку кожні п’ять років.

ПриміткаДержавний ринковий нагляд, при виконанні своїх повноважень, приділяє особливу увагу Деклараціям про відповідність, які не підтверджені Сертифікатом експертизи типу, що виданий уповноваженим органом з оцінки відповідності. У разі встановлення невідповідностей, до постачальників застосовуються економічні санкції, які набагато перевищують вартість робіт з підтвердження відповідності продукції із залученням ОС “ЦСМВ”, як третьої сторони.

Маркування: Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну іграшку, етикетку або упаковку таким чином, щоб він був видимим, розбірливим та незмивним. У разі неможливості або невиправданості через розмір іграшки або у разі, коли іграшка складається з дрібних деталей, знак відповідності технічним регламентам наноситься на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. У разі коли іграшка продається в демонстраційній коробці, що технічно не дає змоги нанесення знака відповідності технічним регламентам, та за умови, що демонстраційна коробка використовується як оригінальне пакування іграшки, знак відповідності технічним регламентам наноситься на демонстраційну коробку.

Якщо зображення знака відповідності технічним регламентам не є видимим ззовні крізь пакування, воно повинно наноситься на упаковку.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням іграшки в обіг. Він може супроводжуватися символом або будь-яким знаком, який вказує на особливості ризику або використання..

Також іграшка має маркуватися ПОПЕРЕДЖЕННЯМ пункті 36-38 Технічного регламенту безпечності іграшок та Додаток 5 до Технічного регламенту

Виробник складає письмову декларацію про відповідність та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг.

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності іграшок Українською

Завантажити заявку на проведення робіт з оцінки відповідності іграшок Англійською