Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Опис прав та обов’язків замовників

Опис прав та обов’язків замовників

на підставі «Методики

Порядок укладання сертифікаційних угодМ-4.1.2-01»

 

Опис прав та обов’язків клієнтів зокрема вимоги обмеження щодо використання назви Органу сертифікації та способів посилання на дану сертифікацію визначаються у сертифікаційній угоді

1 Загальний порядок укладання угод

4.3.1 Після проведення робіт з сертифікації і прийняття Рішення про надання сертифікації з замовником укладається Сертифікаційна угода, яка регламентує права та вимоги органу сертифікації щодо надання сертифікації і використання сертифікатів відповідності.

2 Загальні положення

2.1 ОC повинен мати угоду, що має юридичну силу, для забезпечення сертифікаційної діяльності для своїх клієнтів.

2.2 Сертифікаційні угоди повинні визначати відповідальність органу з сертифікації та його клієнтів (заявників).

2.3 ОС повинен забезпечити, щоб сертифікаційна угода вимагала від клієнта відповідати, щонайменше, наступним вимогам:

 1. a) клієнт завжди виконує сертифікаційні вимоги, зокрема, запроваджені відповідні зміни, що були повідомлені органом з сертифікації;
 2. b) якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї;
 3. c) клієнт запроваджує усі необхідні заходи для:

— провадження оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устаткування, ділянок, підрозділів,

персоналу та субпідрядників клієнта;

— розгляду скарг;

—  участі спостерігачів, за потреби;

 1. d) клієнт робить заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації ;
 2. e) клієнт не використовує сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, як і орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;
 3. f) у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містить будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення

сертифікацій них документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;

 1. g) якщо клієнт надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;
 2. h) посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали,

він виконує вимоги органу з сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;

 1. i) клієнт виконує усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання сертифікату відповідності та інформації стосовно продукції;
 2. j) клієнт зберігає записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, та робить ці записи доступними органу з сертифікації, за необхідності, і

1) вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у

продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам;

2) документує виконані дії;

 1. k) клієнт невідкладно повідомляє органу з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на

його здатність відповідати сертифікаційним вимогам.

2.2 Використовування ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності.

2.2.1 Орган з сертифікації повинен здійснювати контроль, як це визначено схемою сертифікації, за правом власності, використанням і демонструванням ліцензій, сертифікатів, знаків відповідності та будь-яких інших засобів для зазначення того, що продукція є сертифікованою.

2.2.2 У випадках некоректних посилань на схему сертифікації або оманливого використання ліцензій, сертифікатів, знаків чи будь-яких інших засобів для зазначення того, що продукція є сертифікованою, виявлених у документації або інших публічних засобах, необхідно вживати відповідних заході.