Сертифікація систем управління та сертифікація/ оцінка відповідності продукції
 
Витяг  з Інструкція Визначення вартості робіт

Витяг з Інструкція Визначення вартості робіт

Витяг

з «Інструкція Визначення вартості робіт з сертифікації в добровільній сфері»

1 Загальні положення

1.1 Оплата робіт з сертифікації здійснюється на підставі договорів.

1.2 Формування вартості робіт з сертифікації здійснюється на основі норм часу на їх виконання (трудомісткості) та собівартості одного людино-дня (далі – людино-день). Базою для формування собівартості людино-дня є розрахункові фінансові показники по ТОВ «Центр сертифікації матеріалів та виробів».

1.3 Розрахунок собівартості людино-дня змінюється в разі зміни законодавства або розміру витрат, що впливають на собівартість (збільшення мінімальної заробітної плати, зміна тарифів на оплату енергоносіїв та інше).

1.4 Вартість робіт з сертифікації складається з вартості окремих видів робіт, що виконуються згідно з порядком проведення сертифікації в ТОВ «ОС «Центр сертифікації матеріалів і виробів», а саме:

— приймання та розгляд заявки;

— оцінювання;

— аналізування робіт з оцінювання та прийняття рішення щодо надання сертифікації  та видача документів підтвердження відповідності;

здійснення нагляду за технічним контролем виробництва та виконання умов сертифікаційної угоди.

1.5 Визначення трудомісткості робіт для кожного виду робіт сертифікації/оцінки відповідності. На підставі визначених вихідних даних з використанням таблиці 1 виконавці з сертифікації визначають трудомісткість кожного виду робіт сертифікації.

Трудомісткість видів робіт визначається:

— приймання та розгляду заявки та документації, що надається заявником — згідно п. 1 таблиці 1;

— оцінювання — згідно п.2 таблиці 1. Час на переміщення до місця знаходження заявника (якщо це передбачено схемою сертифікації/модулем оцінки відповідності) до часу оцінки на місці не входить;

— аналізування робіт з оцінювання, прийняття рішення щодо надання сертифікації, підготовки та видачі документів — згідно п.3 таблиці 1;

— здійснення нагляду — згідно п. 4 таблиці 1.

1.6 Перелік робіт, що виконується ОС та нормативи їх трудомісткості наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Норми часу на виконання видів робіт з сертифікації

з/п

Найменування виду робіт із сертифікації Граничний

норматив

трудомісткості,

людино-днів

1 Приймання і розгляд заявки
1.1 Приймання, реєстрація заявки і технічних документів наданих заявником; 0,4
1.2 Розгляд отриманої інформації згідно заявки та складання висновку щодо можливості/неможливості здійснення робіт по сертифікації 2,0
2 Оцінювання
2.1 Призначення виконавців, планування робіт з оцінювання та підготовка відповідних документів. 1,0
2.2 Підготовка документів для проведення оцінювання продукції 3.0
2.3  Аналізування технічної документації на продукцію (тип/серія, модельний ряд/типоряд, тощо) на відповідність встановленим  вимогам нормативних документів (рівні, класи та/або інші характеристики ). Визначення представників модельного типоряду для проведення оцінювання. 2,0*
2.4 Відбір та ідентифікація зразків для проведення випробувань та оформлення документів. 1,0
2.5 Випробування зразків продукції. Підготовка протоколів випробувань. Калькуляція (ВЛ,ВЦ)
2.6 Розгляд та аналізування протоколів випробувань. Оцінювання характеристик продукції встановленим вимогам. 1,0**

 

2.7 Підготовка документів для проведення оцінювання технічного контролю виробництва продукції. 2.0
2.8 Перевірка технічного контролю виробництва продукції. Розгляд та аналізування документів перевірки. Оцінювання технічного контролю виробництва встановленим вимогам. 32 ***
2.9 Оформлення документів оцінювання встановленим вимогам. 2.0
3 Аналізування робіт з оцінювання та прийняття рішення щодо надання сертифікації  та видача документів підтвердження відповідності
3.1 Розгляд документів та аналізування результатів оцінювання встановленим вимогам. Підготовка документів по результатах аналізування. 2,0
3.2 Розгляд документів по оцінюванню та прийняття рішення щодо надання сертифікації. 1,0
3.3 Оформлення та реєстрація документів про підтвердження відповідності, сертифікаційної угоди та нагляду. 2,0
3.4 Оформлення справи по сертифікації і надання в архів . 2,0
4 Здійснення нагляду за технічним контролем виробництва та виконання умов сертифікаційної угоди
4.1 Розроблення документів з нагляду. 2,0
4.2 Проведення перевірки з нагляду. оцінювання  та оформлення документів з нагляду. 6,0

 

Примітка:

* — у разі більше 5 протоколів  випробувань кількість чол/днів може збільшуватись;

** — в залежності від  складності продукції кількість чол/днів може збільшуватись і обраховується окремо;

*** — в залежності від кількості підприємств в організації які виробляють однотипну продукцію кількість чол/днів пропорційно збільшується.

 

1.7 Вартість робіт з сертифікації визначається з урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно із законодавством.

Зазначена вартість розраховується на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу — одного людино-дня (людино-години):

 

Схема сертифікації Формула розрахунку вартості
№1  

Во = (Нч х Воч,) + ПДВ

 

 

№2
№3
№4
№5

 

 

1.8 Відповідальний виконавець з урахуванням всіх видів робіт  з сертифікації  та граничних нормативів трудомісткості (людино-днів) зазначених у таблиці №1 і витрат  на відрядження співробітників для проведення робіт з оцінювання проводить розрахунок вартості робіт і включає її в проект договору (контракту).

 

1.9 У разі відповідного запиту калькуляція робіт із сертифікації згідно заявки разом з проектом договору (контракту) надається заявнику.