Новини

Введений в дію ДСТУ ISO 9004:2012

Державний стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 «Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю» виданий на заміну ДСТУ ISO 9004:2001. Введений в дію на підставі приказу Мінекономрозвитку України от 28.11. 2012 № 1355 з 01.05.2013.

 

Стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 ідентичний міжнародному стандарту ISO 9004:2009 «Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach».

Цей стандарт містіть рекомендації по досягнені сталого успіху любої організації в складному, вибагливому і мінливому середовищі шляхом використання підходу на основі менеджменту якості.

Національний стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 підтримує використання самооцінки як важливого інструменту для аналізу рівня зрілості організації, що охоплює її керівництво, стратегію, систему менеджменту, ресурси і процеси, з метою виявлення сильних і слабких сторін і можливостей для вдосконалення і використання інноваційного підходу.

У цьому стандарті менеджмент якості розглядається більш широко, ніж в ISO 9001; він розглядає потреби та очікування всіх відповідних зацікавлених сторін і дає рекомендації по систематичному і безперервному поліпшенню загальних показників діяльності організації.