Новини

У вересні 2018 року завершується другий етап запровадження системи НАССР в Україні

20 вересня 2016 року набув чинності розділ VII Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Відповідно до цього закону всі оператори ринку харчових продуктів мають 3 роки, щоб впровадити систему керування безпекою харчових продуктів НАССР (аналіз ризиків і контролю критичних точок). Ця робота передбачає кілька етапів, залежно від виду діяльності та розміру підприємства. Перші два етапи стосуються великих підприємств. А до 20 вересня 2019 року систему НАССР мають запровадити і на малих виробництвах.

Детальніше

Держпродспоживслужба проводить перевірки операторів ринку громадського харчування та роздрібної торгівлі

Суб’єкти господарювання мають бути готовими до приходу представника органу контролю без анонсу. Інспектори Держпродспоживслужби здійснюють перевірки згідно з уніфікованим актом. Цей документ містить вичерпну кількість питань для перевірки і є публічним, що мінімізує корупційні ризики.

Водночас бізнес, який грубо порушує законодавство, відразу потрапляє в категорію недобросовісних, адже в разі виявлення в роздрібній торгівлі небезпечних для життя й здоров’я харчових продуктів, Держпродспоживслужба оприлюднює на своєму сайті відповідну інформацію.

Детальніше

Призначення органом з оцінки відповідності

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 16 березня 2018 року №366  ТОВ «ОС «ЦСМВ» призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. №355, а також внесено до переліку органів уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв(рішення НКРЗІ від 03 квітня 2018 року №192).

Набрав чинності закон, який виводить систему держконтролю за харчовою продукцією на якісно новий рівень

4 квітня 2018 року набрав чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (№2042). Закон був прийнятий Верховною Радою України ще 18 травня 2017 року, але основна частина його положень набирає чинності саме сьогодні.

Детальніше

Опубліковано ISO 45001!

Опубліковано міжнародний стандарт ISO 45001:2018 «Системи управління охороною праці. Вимоги до керування  з використання».

За даними Міжнародної організації праці (МОП), щороку на робочому місці відбувається близько 2,78 мільйона нещасних випадків з летальним результатом. Щодня від отриманих на роботі травм або від професійних захворювань гинуть близько 7700 осіб.

Детальніше

Перевірки з квітня 2018

Із квітня 2018 року розпочнуть діяти більшість положень закону № 2042-VIII (реєстраційний номер законопроекту №0906) «Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки вiдпoвiднoстi зaкoнoдaвствa про безпечність та якість харчових продуктів i кормів, здоров’я та благополуччя тварин». Це означає, що ситуація з контролем якості харчових продуктів значно покращиться. Адже мoрaтoрiй i спeцiaльний рeжим прoвeдeння пeрeвiрoк, який дiє для бiльшoстi сфeр кoнтрoлю, з квiтня цього року для виробників  хaрчoвoї прoдукцiї дiяти нe будe.

Детальніше

Визнання сертифікатів ООВ «ОС «ЦСМВ»

Національне агентство з акредитації України (НААУ) є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) і підписантом Багатостороннього Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) за напрямками акредитації органів з сертифікації систем управління якістю та з сертифікації продукції.

Детальніше