Витяг з інструкції «Визначення вартості робіт які проводить ООВ»

Оплата робіт  з оцінки відповідності в  законодавчо регульованій  сфері  здійснюється  згідно  з  правилами визначення вартості робіт з підтвердження  відповідності, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Оплата робіт  з  підтвердження  відповідності  в  законодавчо нерегульованій сфері здійснюється на договірних засадах.

Роботи з оцінки відповідності закріпленої за ООВ продукції здійснюються на підставі укладених договорів.

Фінансування робіт ООВ і оплата праці персоналу здійснюються через відповідні підрозділи ТОВ «ОС «ЦСМВ» незалежно від кількості та якості робіт з оцінки відповідності.

Усі фактично виконані ООВ роботи із сертифікації оплачуються власним коштом підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на проведення відповідних робіт (далі – Заявник), згідно з їх трудомісткістю, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень.

Вартість з оцінки відповідності продукції розраховується на підставі трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці - одного людино-дня (або однієї людино-години, якщо такий розрахунок прийнято в організації).

Склад витрат і порядок калькулювання собівартості одного нормативного дня роботи виконавця визначається згідно з «Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості».

Найменування та граничні нормативи трудомісткості робот з підтвердження відповідності, які виконуються ООВ та оплачуються Заявником

Найменування робіт

Нормативи трудомісткості, людино-день/людино-година

1

2

Прийняття рішення за заявкою:

 

Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки

0,4/3

Розгляд документів, що додаються до заявки

1,5/12

Попереднє ознайомлення зі станом виробництва продукції, що оцінюється

 

2/16

Визначення схеми проведення робіт з ОВ

0,4/3

Визначення організацій – співвиконавців робіт

1/8

Підготовка та оформлення рішення щодо заявки,

інформування Заявника про прийняте рішення щодо заявки

 

1/8

Відбір та ідентифікація зразків продукції:

 

Відбір (надання)зразків та їх ідентифікація (з оформленням актів)

1/8

Аналіз протоколів випробувань

1/8

Експертиза комплекту конструкторської документації

8/64

Оцінка стану виробництва:

 

Обстеження виробництва

Кількість працівників на підприємстві, осіб:

                     до 100

від 101 до 1000

від 1001 до 5000

від 5001 до 10000

понад 10000

 

 

10/80

23/184

43/344

58/464

68/544

 

 

Норматив трудомісткості визначається від зазначеного з коефіцієнтом 0,5

 

Оцінка системи якості

Кількість працівників на підприємстві, осіб:

до 100

від 101 до 1000

від 1001 до 5000

від 5001 до 10000

понад 10000

 

 

15/120

28/224

53/424

68/544

78/624

 

 

Норматив трудомісткості визначається від зазначеного з коефіцієнтом 0,8

 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про реєстрацію (відмову у реєстрації) декларації, видачу (відмову щодо видачі) сертифіката відповідності, сертифіката дослідження конструкції

 

1/8

Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди

 

1/8

Здійснення технічного нагляду за виробництвом продукції:

 

Розробка програми технічного нагляду

1,5/12

Проведення однієї перевірки з технічногонагляду, включаючи аналіз даних про якість сертифікованої продукції

 

4/32