Умови та процедури підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації

Підтримування сертифікації

Основними умовами підтримування сертифікації продукції є:

 1. дотримання вимог порядку сертифікації;
 2. підтвердження постійної відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються;
 3. підтвердження постійної відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам сертифікації.

Розширення сфери сертифікації

За необхідності внесення у період дії сертифіката відповідності змін, що впливають на сферу сертифікації, заявник може звернутися до ОС із заявкою на розширення сфери сертифікації.

Детальні умови розширення сфери сертифікації визначаються ОС з врахуванням застосованих схем сертифікації та положень цього Порядку.

Розширення сфери сертифікації проводиться за процедурами, що застосовуються при наданні сертифікації, але тільки відповідно до тих параметрів (характеристик) продукції, що стосуються розширення.

При розширенні сфери сертифікації оформлюється новий сертифікат з наведенням нової сфери, терміном дії до раніше виданого.

Скорочення сфери сертифікації

Скорочення сфери сертифікації проводиться, щоб вилучити невідповідні види продукції, як правило, за ініціативою заявника.

Скорочення сфери сертифікації проводиться шляхом аналізування ОС отриманої інформації та з метою забезпечення впевненості, що звужена сфера не впливатиме на інші визначені вимоги.

За результатами аналізування приймається рішення про скорочення сфери сертифікації.

При скороченні сфери сертифікації оформлюється новий сертифікат відповідності з наведенням нової сфери, який видається на заміну діючого.

Призупинення та скасування сертифікації

За результатами технічного нагляду або іншої документально підтвердженої інформації про невідповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, ОС може призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди та сертифіката відповідності у наступних випадках:

 1. виявлення невідповідності продукції вимогам нормативних документів, стосовно яких проводилась сертифікація;
 2. відсутності умов для забезпечення стабільного випуску продукції за показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;
 3. порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;
 4. наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;
 5. невиконання заявником зауважень ОС за результатами технічного нагляду;
 6. відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом більше шести місяців;
 7. невиконання заявником умов ліцензійної угоди;
 8. відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

У разі призупинення дії сертифікації ОС:

 1. приймає Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності;
 2. інформує заявника та інші зацікавлені організації;
 3. встановлює терміни реалізації коригувальних дій;
 4. організовує проведення контролю виконання коригувальних дій.

Заявник повинен повідомити споживачів щодо виявлених невідповідностей та порядку їх усунення, у визначені терміни здійснити коригувальнідії та надати до ОС докази щодо усунення невідповідностей.

У разі виконання виробником зазначених вище умов у встановлений термін, керівник ОС відміняє рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката і повідомляє про це виробника. У протилежному випадку сертифікат відповідності скасовується або призначається повторне оцінювання для остаточного прийняття рішення щодо дії сертифіката.

При призупиненні дії сертифіката відповідності, ОС вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії, виробник не робив ніяких заяв, які вводять в оману, відносно стану сертифікації, та припинив використовувати знак сертифікації на продукцію, яка виробляється з дати повідомлення про призупинення дії сертифіката.

ОС скасовує сертифікацію у випадках:

 1. якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність продукції та її виробництва чинним вимогам;
 2. якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;
 3. якщо виробник протягом тривалого часу (більше шести місяців) не виробляє продукцію або не поставляє;
 4. якщо заявник не виконав фінансові зобов'язання перед ОС;
 5. у випадку виявлення порушень при використанні ліцензій, сертифікатів відповідності;
 6. наявності офіційного прохання заявника.

У разі скасування сертифікації заявник повинен повернути до ОС оригінали діючих сертифікатів відповідності та залишки копій.

ОС письмово інформує про скасування сертифіката відповідності зацікавлені організації.