Сертифікація систем управління

ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» пропонує професійні послуги в галузі сертифікації та дозвільної документації:

1. Сертифікація систем управління:

  • якістю за ДСТУ ISO 9001
  • безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000
  • екологічного керування за ДСТУ ISO 14001
  • гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 18001

2. Допомога в оформленні Технічних умов.

3. Допомога в отриманні "Гігієнічного висновку".

4. Навчання внутрішніх аудиторів.

Що таке системи управління

ISO (International Organization for Standardization) - Міжнародна організація по стандартизації. Україна входить в цю федерацію.

Без сучасних систем управління підприємство не може вийти на міжнародний ринок. Все частіше не тільки зарубіжні компанії, але і вітчизняні починають будь-які переговори з українськими партнерами тільки при наявності у них сертифікатів відповідності міжнародному стандарту ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Система управління забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості та безпечності одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів. Сертифікована система управління - це потужний маркетинговий інструмент. З практики видно, що ціни на товари та послуги сертифікованих компаній часто виправдано вище цін конкурентів більш як на 40%! Це нагорода, яку отримує підприємство, яке вклало кошти в побудову вичерпної системи управління.

СЕРТИФІКАТ на систему управління - це офіційний документ, що підтверджує, той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту та система управління відповідає всім необхідним вимогам.

Система управління - це пакет документів (методики, інструкції, плани , а також інструкції по оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.

Переваги сертифікації систем управління:

  • Чіткий розподіл відповідальності та повноважень, як в рамках всього підприємства, так і в кожному його структурному підрозділі зокрема.
  • Досягнення стабільних фінансових показників і підвищення результативності виробництва. Система спрямована в цілому на попередження, а не коригування невідповідностей.
  • Зміцнення ділової репутації, престижу і авторитету підприємства та підвищення рівня його конкурентоздатності в очах споживачів, замовників, інвесторів. Підвищується якість продукції та послуг, а значить і задоволеність споживачів.
  • Переваги від впровадження систем управління давно оцінили в розвинених країнах. Вчені встановили пряму залежність між кількістю діючих систем управління в державі і його благополуччям.
  • Можливість використання сертифікату в рекламних цілях, що, позначиться на розширенні клієнтської бази.
  • Співпраця з іноземними партнерами, тому що наявність сертифіката ISO 9001, ISO 22000, 14001, OHSAS 18001 є в усьому світі стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод.

Детальніше:

Політика ООВ додається

Декларація неупередженості

Використання назви органу з сертифікації та знаку сертифікації або логотипу

Розгляд запитів на надання інформації, скарг та апеляцій, процесів щодо надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації

Сертифікацію призупинено