Перечень основных правил и нормативных документов, которые регламентируют деятельность Системы УкрСЕПРО и сертификацию продукции в Украине

 • Закон України  “Про підтвердження відповідності” (2406-ІІІ   17.05.2001);
 • Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” (2407-ІІІ 17.05.2001);
 • Закон України “Про стандартизацію” (2408-ІІІ   17.05.2001);
 • Закон України  “Про Митний тариф України” (2371-ІІІ   05.04.2001);
 • Закон України  “Про телекомунікації” (1280-IV  18.11.2003);
 • Закон України  „Про радіочастотний ресурс України” (1770-ІІІ   01.06.2000);
 • Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (3164 - IV від 01.12.2005);
 • Кодекс України про адміністративні порушення  (80731-1080732-10
 • ДК 004-2000 Класифікатор нормативних документів;
 • ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності;
 • ДК 011-96 Класифікатор системи позначення одиниць вимірювання та обліку;
 • ДК 012-96 Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності;
 • ДК 016-97 Класифікатор продукції та послуг;
 • «Порядок розгляду спірних питань із сертифікації комісією з апеляцій Держспожив-стандарту України» (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2004 №128, зареєстровано Міністерством юстиції Україні 21.07.2004 за  № 903/9502);
 • «Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 № 28 із змінами; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746);
 • „Порядок здійснення процедур призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів” (затверджено постановою КМУ від 24.01.2007 № 59);
 • «Перелік продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність» (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 29.01.2007 № 6; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за  № 122/13389);
 • «Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні» (затверджено постановою КМУ від 14.05.2008 № 446);
 • ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації України. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять
 • ДСТУ 1.3:2004 Державна система стандартизації України. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов;
 • ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;
 • ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні  вимоги та правила застосування;
 • ДСТУ 2462-94  Сертифiкацiя. Основні поняття. Термiни та визначення;
 • ДСТУ 3230-95 Управлiння якістю та забезпечення якості. Термiни та  визначення;
 • ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;
 • ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність в Системі;
 • ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій;
 • ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
 • ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО.  Атестацiя виробництва. Порядок  здійснення;
 • ДСТУ 3415-96 Система сертифікації  УкрСЕПРО. Реєстр Системи;
 • ДСТУ 3417-96 Система  сертифікації УкрСЕПРО.  Процедура визнання  результатів сертифікації продукції, що імпортується;
 • ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифiкацiя систем якості. Порядок проведення;
 • ДСТУ 3498-96 Система  сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис;
 • ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікациї продукції;
 • ДСТУ 4332:2008  Система  сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації технічних засобів телекомунікацій;
 • ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції;
 • ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник;
 • ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги;
 • ДСТУ ІSО/ІЕС 17025-2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
 • Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах;
 • Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами;
 • Технічний регламент безпеки іграшок;
 • Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання;
 • Технічний регламент безпеки низьконапружного обладнання;
 • Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.