Conformity Assessment

Перелік технічних регламентів, на виконання робіт за якими призначений ООВ ТОВ «ОС «ЦСМВ»

  1. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785, внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 р. № 631.
  2. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149, внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 р. № 810.
  3. Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 № 613, від 08.04.2013 № 235, від 15.05.2013 № 446.
  4. Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515.
  5. Технічний регламент безпеки машин, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 30.01.2013 р. № 62.
  6. Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35, внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 632.
  7. Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717, внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. № 408.
  8. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764, внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. № 543.